Veri Politikası

Dijitalleşen dünyada sanal ortamda da kullanıcıların daha güvenli olmasına yönelik önemli bir yasa olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu KVK Kanunu sayesinde, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından korunması ve özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma amaçlanır. Özellikle kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri de bu yasa kapsamında düzenlenmiştir. Tüm çalışmalarını bu kanun kapsamında gerçekleştirmekte olan sigaramarkalari.com; kullanıcılarına yönelik olarak, kişisel verilerin KVK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik politikalarını oluşturarak  sunmuştur. Veri politikası kapsamı, KVK Kanunu ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınarak hazırlanmış ve kullanıcılarına sunulmuştur.

sigaramarkalari.com platformu KVK kapsamında veri saklama ve kullanımı konusunda gerekli olan alt yapıyı oluşturduğu gibi, bunların kullanımına ve depolanmasına yönelik olarak yasal zorunluklarla beraber gerekli olan bilgilendirmeyi teknik personeline sağlamaktadır. Tüm çalışanlarının katılımı ve desteği, veri politikası için istenmektedir. Bünyesinde çalışmakta olan herkesin, bu veri politikasını bilmesi ve sürekli olarak uyması beklendiği gibi temel kontrol tedbirleri de eksiksiz olarak alınır.

Hukuki Yükümlülükler

KVK kapsamında sigaramarkalari.com platformunun uyması gereken hukuki yükümlülükleri bulunmakta olup bunları aydınlatma yükümlülüğü, bilgilendirme yükümlülüğü, veri güvenliği sağlama yükümlülüğü gibi kısımlara ayırabiliriz. İlgili kişi ve kurumlara verilmesi gereken bilgilendirme bu kapsamda şu konuları içermektedir:

  • Alt yapıda veri konusunda sorumlu olan kişilerin veya kurumların bilgilerini verme
  • Kullanıcılara ait kişisel verilerin ne için kullanacağını bildirme
  • İşlenen kullanıcı verilerin kimlere ve ne amacıyla aktarılabileceği
  • Kullanıcı kişisel verilerinin toplanmasındaki hukuki gerekçeyi açıklama
  • Kişisel veri aktarımı yapılacak olan kişiye haklarını bildirme

sigaramarkalari.com platformu farklı araçları kullanarak kanun kapsamında ilgili kişileri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri eksiksiz olarak yapar. Kamuoyuna açık politikaların kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem veren platform, kullanıcılarına da üyelik ve gizlilik sözleşmesinde yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgilere yer verir.

sigaramarkalari.com platformu, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında kendisine iletilmiş olan talepleri değerlendirme ve KVK Kanunu 11. maddesi uyarınca, hem ilgili kişileri bilgilendir hem de yasal mevzuat kapsamında belirlenen süre içinde ilgili kurumlara aktarma işlemleri tamamlar. sigaramarkalari.com platformu veri politikası kapsamında; kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimi önlemek, muhafazasını sağlamak, her türlü teknik ve idari tedbir almak, gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak için sorumluluklarını bilerek çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamama ve işleme amacı dışında kullanmaması konuları için de gerekli önlemler alınmaktadır. Kullanıcılarının kişisel gizliliğine önem vermekte olan sigaramarkalari.com platformu, kullanıcıları için aldığı güvenlik tedbirleri ile bunu göstermektedir.